Něžný, bezpečný a láskyplný dotek umožňuje dětem zažívat důvěru v blízkém vztahu, přispívá ke zdravému vývoji a k odolnosti v situacích, kdy je třeba se vyrovnat s nepříjemnými pocity a bolestivými prožitky. Vážné onemocnění, hospitalizace, odloučení od blízkých, lékařské zákroky nebo rehabilitační terapie mohou zaznamenávat do paměti dítěte různě intenzivní prožitek fyzické a psychické nepohody a bolesti. V Klíči budeme hledat cesty, kterými můžeme dětem nejen ulevit od bolesti, ale také pomáhat k obnovování přirozených hojivých procesů. Příběhy nás zavedou k léčivému doteku, k moudrosti těla a cestám k obnovení důvěry dětské duše v hodnotu nikým a ničím nezpochybnitelnou a to i u dětí s nejtěžší formou postižení. Představíme některé terapeutické přístupy, které děti motivují ke zdolávání vývojových překážek, přispívají k léčebnému propojování pohybu, sebeprožívání a sebeuvědomování, s hlubokým respektem k potřebě harmonického růstu jedinečné osobnosti dítěte.

Pořad si můžete přehrát zde

Moji milí,

po krásné spolupráci s týmem Kurzy pro radost se ,,donarodil,, kurz Masáží dětí a kojenců s výukou v pohodlí domova. Zvu Vás k laskavým, konejšivým i léčivým dotekům s miminky i většími dětmi.

Je zde návod na celou sestavu tahů v několika lekcích, povídání o olejích, o účincích masáží pro radost i pro zdraví, písničky a říkanky k masážím a speciální sestavy při nachlazení, kolice, růstu zoubků, neklidu dětí,…

V bonusovém díle pro zopakování je masáž Nelinky, jejíž spokojenou fotku přikládám.

Úvodní část je neplacená, tak ochutnejteJ

Těším se na vás a na radost v očích vašich dětí.

Jana Hašplová

https://www.kurzyproradost.cz/kurz/masaze-deti-a-kojencu-218?pid=251808