O škole vědomého rodičovství

Záměrem školy je, aby absolventi tohoto studia byli připraveni zakládat a vést Centra vědomého rodičovství v různých místech naší republiky. Centra by vznikala nově, nebo z již existujících mateřských center či jiných zařízení zaměřených na práci s rodinami, s malými dětmi ve věku 0 – 7 let, s těhotnými ženami apod.

Témata studia budou následující:

Preprenatál jak je důležité nalézt místo v srdci pro své dítě ještě dříve, než se rozhodneme jej počít.
Prenatál a porod – anatomie a fyziologie porodu a reálné možnosti přirozených porodů v našich porodnicích (porody do vody, porody doma, průvodce k porodu, aromaterapie, muzikoterapie, břišní tance aj.).
Regrese do vlastního porodu – sebezkušenostní trénink, význam přijetí dítěte rodiči, sourozenci, prarodiči a kontakt mezi nimi.
Aktivity během těhotenství a porodu – břišní tance, muzikoterapie, gravidjóga, výživa – teorie i praxe.
Anatomie a fyziologie
Patologie a duchovní příčiny nemocí
Aromaterapie – léčba i relaxace pro celou rodinu, výuka prožitkem.
Masáže dětí a kojenců – relaxace i léčba laskavým dotekem.
Láska, energie a sexualita – význam doteků, komunikace a intimních prožitků pro harmonický rozvoj těla, duše i ducha rodičů a dětí.
Partnerské dotýkání – senzuální kontakt mezi partnery jako základ komunikace, porozumění a lásky.
Hrové terapie a pobyty pro rodiny s dětmi – náměty, prožitky, inspirace, organizační informace jak naplnit volný čas rodin v centrech i doma. Jak centra zakládat a financovat.
Život v rodině s postiženým dítětem a neverbální komunikace.
Cranio-sacrální terapie – velmi jemná technika vhodná pro děti i dospělé k harmonizaci a léčení nervově-hormonálního řízení těla.
Reflexní terapie – pro relaxaci, domácí prevenci i léčbu.
Vliv prostředí – harmonizace bytu a prostředí, ve kterém rodiče a děti žijí.

 

Studium bude zakončeno závěrečnou prací a její obhajobou.